1 mili giây bằng bao nhiêu giây

1 giây (s) bằng bao nhiêu milii giây (1s = ? ms), 1 giây bằng bao nhiêu micro giây (µs), nano giây (ns)…? Đây là những đơn vị chức năng ước số thời gian nhỏ hơn của giây.

Chúng là những kỹ năng và kiến thức khoa học khôn xiết cơ phiên bản mà bạn cũng có thể gặp bắt buộc trong các bước và cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng xem xem chúng được quy đổi ra sao bạn nhé!

*

Quy thay đổi 1 Giây bởi Bao Nhiêu Mili Giây, Micro Giây, Nano Giây

1 giây = 1000 mili giây (1s = 1000 ms)

1 giây = 1000 000 micro giây (1s = 106 µs)

1 giây = 1000 000 000 nano giây (1s = 109 ns)

Quy đổi Giây ra những đơn vị thời hạn khác

1 giây = 1 tích tắc.


1 giây = 1/60 phút.

1 giây = 1/3600 giờ.

1 phút = 1/60 giờ.

Các tiền tố dùng trong các đơn vị đo lường và tính toán quốc tế.

Bảng chi phí tố quy ước về ước số và bội số được sử dụng kết hợp với các 1-1 vị đo lường và tính toán quốc tế (thời gian, độ dài, khối lượng,…):


Tiền tố Kí hiệu Giá trị
Yôta Y 1024
Zêta Z 1021
Êxa E 1018
Pêta P 1015
Têra T 1012
Giga G 109
Mêga M 106
Kilô k 103
Héctô h 102
Đêca da 101
Đêxi d 10-1
Xenti c 10-2
Mili m 10-3
Micrô µ 10-6
Nanô n 10-9
Picô p 10-12
Femtô f 10-15
Atô a 10-18
Giéptô z 10-21
Yóctô y 10-24

Bạn chắc chắn rằng chả bao giờ gặp fan ta nói là Xenti giây (cs) hay Đêxi giây (ds) cả đề nghị không ^^!!Các bội số và ước số trong đo lường và tính toán quốc tế là vô cùng nhiều, song với đơn vị đo lường và tính toán thời gian. Người ta thường xuyên sử dụng các ước số như: ms, µs, ns, ps, fs. (mili giây, micro giây, nano giây, picô giây, femtô giây)